Michal Voska

Photojournalist & Documentarist

Combat life saver

Bojový záchranář (Combat Lifesaver (CLS) je voják, který tvoří tzv. mezičlánek mezi profesionálním záchranářem (Combat Medic) a vojákem z povolání, který je vyškolen v základních principech poskytování první pomoci. Bojový záchranář nemá zdravotnické vzdělání. Absolvuje zdravotnický kurz (Combat Lifesaver Course), kde se naučí úkony k řešení nejčastějších život ohrožujících stavů v bojových operacích. Z jeho povinnosti vyplývají dvě poslání. První poslání je plnit úkoly dané jednotky a druhé poslání je poskytovat neodkladnou zdravotnickou péči raněným v boji.

Next Post

Previous Post

© 2024 Michal Voska

Theme by Anders Norén